Korekta koncepcji Rewity. Nasze zamiary są transparentne i jawne. -