UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIĘDZYZDROJÓW – III WYŁOŻENIE – ZAŁĄCZNIK A DO UWAG – OPINIA ARCHITEKTA

1. Spółka Skarbu Państwa AMW Rewita starania o możliwość zabudowy działek 80 i 81.

AMW Rewita jest spółką Skarbu Państwa związaną z Ministerstwem Obrony Narodowej. W całym kraju w jedenastu lokalizacjach w ośrodkach wypoczynkowych dysponuje 4000 miejscami noclegowymi. W Międzyzdrojach Rewita ma pięć budynków Galeon, Morskie Oko, Neptun, Grunwald, i Fregatę.

Teren przy ulicy Promenada Gwiazd 3 z budynkiem Fregata jest potencjalnie jedną z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Międzyzdrojach. Działki 80 i 81 od wielu lat są wytypowane w planach inwestycyjnych spółki jako przeznaczone do wybudowania nowego obiektu hotelowego. O możliwość zabudowy tego terenu spółka zabiega od 2013 roku. Od tego czasu dwukrotnie spółka Rewita stawała przed pytaniem czy zainwestować środki inwestycyjne w działki 80 i 81 i dwukrotnie musiała odstąpić od pozytywnej decyzji.

W związku z rozpoczęciem prac nad studium uwarunkowań przedstawiamy swoje stanowisko na publicznych dyskusjach, pismami skierowanymi do Urzędu Miasta, pismami do władz urbanistycznych województwa, wnioskiem o warunki zabudowy, uwagami do studium, na spotkaniach z Radą Miasta.

Złożoność naszych starań o możliwość zabudowy działki 80 i 81 oraz brak na tym terenie możliwości skorzystania z redukcji wymogów zawartych w § 13 i 60 warunków technicznych przedstawiliśmy na sesji Rady Miasta 19-04-2018r.

2. Analizy.

Z analiz przeprowadzonych przez AMW Rewita wynika że wybudowanie całorocznego hotelu w Międzyzdrojach jest zasadne a przemawia za tym obecny rozwój miasta, bardzo dobre skomunikowanie drogą S3 resztą kraju, perspektywa skomunikowania z Czechami [po przekroczeniu drogi S3 Przełęczy Lubawka], wygodne połącznia PKP, atrakcje turystyczne miasta i okolicy, oraz zapytania wieloletnich gości Rewity w ośrodkach w całym kraju o odpowiedniej klasy obiekt nad Bałtykiem.

3. Propozycje Rewity dla miasta i mieszkańców.

Realizacja naszych planów inwestycyjnych dałyby miastu całoroczny hotel o odpowiednim standardzie z korzyścią dla wszystkich. Całoroczny hotel oznacza ruch turystyczny w miesiącach poza szczytem sezonu – wiosną, jesienią, i zimą. Wymierną korzyścią byłby niemałe wpływy z podatków do kasy miasta, i nowe miejsca pracy.
Ponadto jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów na temat zobowiązań wobec miasta i mieszkańców:
– zlikwidowanie kolizyjnego przewężenia na ulicy Promenad Gwiazd – i nadanie tej ulicy w tym miejscu odpowiedniej rangi [przedstawiane przez AMW Rewita na połączonych komisjach rady miejskiej dnia 09-05-2018] [załącznik nr 2]
– nadanie odpowiedniej rangi długiemu na 110m odcinkowi ulicy Promenada Gwiazd graniczącemu z działką 80 i 81 – poprzez stworzenie szerokiego deptaku miejskiego [przedstawiane przez AMW Rewita na połączonych komisjach rady miejskiej dnia 09-05-2018]
– partycypowanie w organizacji Festiwalu Gwiazd poprzez udostępnienie w nowo wybudowanym hotelu miejsc noclegowych dla specjalnych gości festiwalu i miasta [przedstawiane przez AMW Rewita na połączonych komisjach rady miejskiej dnia 09-05-2018]
– partycypowanie w organizacji kina letniego – udostępnienie należącego do Rewity zejścia na plażę, kawiarni, dachu podium.

3. Koncepcja.

Koncepcja zakłada budowę nowego hotelu [załącznik numer 3, 4, 5, 6]. Części podziemna ma mieścić funkcje pomocnicze, odpowiednią wyznaczoną uregulowaniami urbanistycznymi liczbę miejsc postojowych. Podium na terenie ma mieścić funkcje towarzyszące – otwarte na ulicę Promenada Gwiazd [kawiarnia, sklepy, punkty usługowe], lobby hotelowym z podjazdem, jadalnią, salami konferencyjnymi, saunami, i basenem hotelowym i bazą zabiegową. Rozbudowana baza zabiegowa jest gwarancją całorocznego użytkowania hotelu – co pokazały nasze doświadczenia w obiekcie Grunwald. Basen hotelowy także gwarantuje wydłużony sezon.

W planach jest stworzenie od strony plaży tarasu widokowego, kawiarni z widokiem na morze, oraz reaktywację istniejących schodów na plażę. Podium ma być doświetlone światłem naturalnym poprzez patia – dziedzińce z zielenią.

Nad podium projekt zakłada budowę dwóch wież mieszkalnych z pokojami dla gości hotelowych.
Forma wieży tworzy charakterystyczny znak widoczny z molo, z samego morza, z miasta. Przestrzeń między wieżami „daje oddech”, pozwala na wgląd na morze. Forma dwóch wież rozdziela niezbędną użytkowo kubaturę hotelu na dwie części – wieże są lżejsze w odbiorze wizualnym. Wieże jako klasyczne kubatury zostały zaprojektowane zgodnie z jednym z kanonów współczesnej architektury – „mniej znaczy więcej”.

Dla spółki AWM Rewita forma wieży pozwala na dobre wykorzystanie miejsca, widok „na Bałtyk” z większości pokoi, ergonomię konstrukcji i powtarzalność, szybkość budowy, możliwość etapowania inwestycji. Elewacje wież mieszkalnych są zdeterminowane przez jego funkcję – hotel z pobytem na tydzień dwa – wymaga balkonów lub loggi. Duże przeszklenia pokoi hotelowych to lżejsza bryła, a także gwarantują atrakcyjne otwarcia widokowe, są też bardzo ważne dla pobytu jesiennego, zimowego i wiosennego – dają dużo światła dziennego i dla wypoczywającemu dają poczucie komfortu – np. kontrast wietrzna nadmorska aura na zewnątrz – bezpieczne komfortowe wnętrze. Na każdym piętrze w zespołach pokoi pobytowych o najwyższym standardzie i wyjściach z lobby na loggiach ma być wprowadzić zieleń.

Energooszczędność jest jednym z wymagań obowiązujących we współczesnej architekturze. Działania zmierzające do zmniejszenia zużycia konwencjonalnej energii w budynkach wynikają z rosnącej świadomości zagrożeń środowiska, a z punktu widzenia inwestora przekładają się bezpośrednio na obniżenie kosztów użytkowania. Forma wieży jako planu z najkrótszą linią obwodu w stosunku do powierzchni wewnętrznej jest bardzo korzystna w bilansie energetycznym i użytkowo. Pozwala na korzystną relację pomiędzy ilością pokoi mieszkalnych a metrażem komunikacji. Stosowanie zielonych dachów zmniejsza nakłady na klimatyzację, podwyższa komfort wewnętrzny, zatrzymuje część wód opadowych.

W wieży z okolnego korytarza jest otwarcie na miasto poprzez lobby piętrowe. To otwarcie i lobby doświetla korytarz, jest punktem charakterystycznym, oraz pozwala spełnić wymogi ewakuacji przeciwpożarowej dla budynku hotelowego. Forma wieży – jest także korzystna dla konstrukcji – trzon i usztywnienie stanowią umieszczone w geometrycznym środku widny i klatki schodowe, ściany zewnętrzne są ścianami osłonowymi co pozwala na swobodę w rozmieszczeniu przeszkleń.

Bardzo ważną sprawą są warunki atmosferyczne panujące nad morzem – wszechobecna w powietrzu sól, szczególnie podczas sztormowych wiatrów i deszczy – powoduje konieczność projektowania elewacji możliwie prostych w utrzymaniu i konserwacji – oraz z materiałów nie ulegających korozji – takich jak szkło i stal nierdzewna.

4. Uwagi do studium III wyłożenie

AMW Rewita występuje uwagami do studium i wnioskiem o warunki zabudowy o następujące zapisy dotyczące działek 80 i 81 w regulacjach urbanistycznych:
– możliwość zabudowy 90% działki
– miejsca do parkowanie w liczbie minimum jedno miejsce na pięć miejsc noclegowych [Rewita świadczy usługi dla zorganizowanych grup gości hotelowych – przyjazd autokarem, część gości – szczególnie tych skalkulowanych na pobyt jesienno-zimowy korzysta z usług PKP]
– możliwość wybudowania obiektu do 55m nad poziom terenu
– jednoznaczne zapisy dotyczące stosowania paragrafu 13 i 60 warunków technicznych na działkach 80 i 81; 299; 257/2
– wnioskujemy o podanie przez projektanta studium uwarunkowań podstawy prawnej na podstawie której nie uwzględnia przy projekcie studium wydawanych przez gminę decyzji o warunkach zabudowy.

5. Stanowisko AMW Rewita wobec starań mieszkańców o harmonijną zabudowę miasta.

AMW Rewita ma świadomość temperatury dyskusji toczonej przez mieszkańców i radnych na temat wysokości zabudowy i charakteru miasta Międzyzdroje, dyskusji o dominantach urbanistycznych, procedurach wydawania warunków zabudowy przez Urząd Miasta i efektach tego stanu rzeczy.

AMW Rewita ma świadomość jak ważne dla mieszkańców są jasne wieloletnie regulacje przestrzenne zachowujące charakter ich miasta –„jako miasta w ogrodzie”, miasta o charakterystycznej zabudowie kurortowej rozporoszonej w zieleni.

Załączony plan sytuacyjny [załącznik numer1] pokazuję dokładnie położenie działek 80 i 81, jej relacje z najbliższym sąsiedztwem oraz oddalenie od istniejącej niskiej zabudowy kurortowej.

Od początku zabrania głosu w dyskusji nad studium konsekwentnie stoimy na stanowisku że wysokość planowanego przez nas budynku jest tylko pozornie kontrowersyjna wobec woli większości mieszkańców Międzyzdrojów, a przemawia za tym:
– bezpośrednie sąsiedztwo – „przez ulicę” – działki 299: wysokość zabudowy – 38m, procent zabudowy działki – 42%, budowane podium garażu podziemnego prawie 90% zabudowy, odległość naszej istniejącej zabudowy – część niższa 13m od okien pomieszczeń mieszkalnych Fregaty, część wyższa 17,5m o okien Fregaty [inwestycja w budowie],
– bezpośrednie sąsiedztwo – „przez płot” – działki 257/2: wysokość zabudowy – min 55m do 155m, procent zabudowy działki – 95%, odległość naszej istniejącej zabudowy od elewacji projektowanego budynku 17,5m [inwestycja planowana],
– „samoistne” – chociaż wielu ma wiele pytań jak do tego doszło – wytworzenie się w tym miejscu bardzo „wysokiej dzielnicy”,
– złożoność naszych starań o możliwość zabudowy działek 80 i 81 od roku 2013 roku,
– obowiązek równego traktowania podmiotów przez władze miasta,
– zgodność polityki rozwoju opartej na bazie turystycznej – nasz hotel będzie wzbogaceniem oferty
– wieloletnia starania AMW Rewita o możliwość wybudowania hotelu

– i co najważniejsze – uważamy że nie stoi to w sprzeczności z dążeniem mieszkańców do zachowania harmonijnego charakteru Międzyzdrojów jako „rozproszonego miasta w ogrodzie i zieleni”– nasze działki 80 i 81 nie graniczą z istniejącą zabudową pensjonatową nie graniczą z ogrodami budynków mieszkalnych i pensjonatów, wysoka zabudowa na naszej działce 80 i 81 miejscu nie naruszy niczyjej prywatności i nie zakłóci wytworzonej w istniejącej tkance miasta harmonii urbanistycznej.

6. Przyszłość.

Mamy przekonanie że nasze wieloletnie starania o możliwość zabudowy zakończą się powodzeniem. Ze swojej strony chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom i ich przedstawicielom – radnym, że jeżeli będziemy mieli możliwość realizacji naszych zamierzeń budowlanych, i będzie z Państwa strony taka wola – zaprezentujemy nasze projekty na etapie starań o pozwolenie na budowę, odpowiemy konkretnie na pytania – dotyczące np. ilości miejsc postojowych, pokażemy nasze uszczegółowione plany, nasza inwestycja będzie transparentna.

Stoimy na stanowisku że fundamentalna zasada „nic o nas bez nas” – powinna być normą w obopólnych relacjach pomiędzy inwestorem a miastem i jego mieszkańcami.

Międzyzdroje 25-05-2018

Opracował
Marcin Bartz

Zieleń w mieście

Po złożeniu uwag do studium w dniu 28-05-2018 dokonaliśmy korekty zieleni na działce 80 i 81 – i te widoki są zamieszczone w artykule. Wyjaśniająco, według warunków technicznych:
– procent zabudowy działki – obowiązuje na powierzchni działki
– dopuszcza się zabudowę kondygnacji podziemnej do granic działki
– obowiązuje definicja „powierzchnia biologicznie czynna” – czyli w skrócie powierzchnia przepuszczająca wodę, może być – na gruncie w głąb [100m2 pow. biol. czynnej na gruncie = 100m2 pow. biol. czynnej], może być też na dachu budynku lub podziemnej części budynku – wtedy liczona jest do bilansu jako połowa [100m2 pow. biol. czynnej na dachu lub piwnicy = 50m2 pow. biol. czynnej]

Przy budowie parkingów podziemnych na dużą ilość miejsc postojowych zabudowa kondygnacji podziemnej do granic działki jest powszechnym rozwiązaniem. W tej sytuacji „zieleni z korzeniami” nie ma, a obowiązuje w warunkach technicznych pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” – nie zawsze odpowiada wyobrażeniu o „prawdziwej zieleni w mieście”.

Mając to na uwadze skorygowaliśmy koncepcję i wprowadziliśmy „drzewa z korzeniami w gruncie” :
– od strony morza – pas terenu na działce 80 i 81 w odległości 4m do pasa technicznego nie może być zabudowany ani nad ziemią ani pod ziemią, wymaga tego ochrona wydmy. W tym miejscu po zasięgnięciu konsultacji z Urzędem Morskim zaprojektowaliśmy pas zieleni – sosna zwyczajna odporna na warunki panujące na wydmie,
– od strony granic z sąsiednimi działkami wprowadzono nasadzenia,
– wzdłuż ulicy Promenada Gwiazd na ok. połowie długości naszej elewacji wprowadziliśmy pas drzew z „korzeniami w ziemi”. Odbędzie się to kosztem kilku miejsc postojowych, rezygnacją z części nadwieszenia hotelowego – ale z korzyścią dla wyglądu deptaku Promenady Gwiazd – będzie w tym miejscu szerzej i cieniściej.

Zapisy o przeznaczeniu terenu w projektowanym studium na terenie działek 80 i 81

W listopadzie 2017 roku zapisy o przeznaczeniu terenu UTH na terenie obejmującym działki 80 i 81 nie były jednoznaczne i jasne do końca. Nasze zapytania na dyskusji publicznej 22-11-2017r. oraz dalej pisemnie wynikały z niejasności tych zapisów wobec wymogów paragrafu 13 i 60 warunków technicznych. Obecnie w studium [maj 2018] na terenie działki 80 i 81 jest „lokalizacja zabudowy zamieszkania zbiorowego” – co wyklucza zabudowę mieszkaniową. W części opisowej studium nie ma zapisów o możliwości wybudowania tam condohotelu lub aparthotelu. Działki 80 i 81 są jednoznacznie przeznaczone pod zabudowę zamieszkania zbiorowego – hotelową, domów wypoczynkowych.

Korekta koncepcji

Koncepcja została skorygowana – ma obecnie dwie wieże mieszkalne. Nasz korekta wynika z głosów mieszkańców oraz z dyskusji na połączonych komisjach Rady Miasta jaka wywiązała się pomiędzy przedstawicielami Rewity a radnymi. Wprowadzając korektę mieliśmy też na uwadze relacje z najbliższym otoczeniem:

Wieża zachodnia – usytuowanie:
– jak najdalej od niskiej zabudowy w mieście
– skorelować zabudowę z powstającym budynkiem działka 299

Wieża wschodnia – usytuowanie:
– nie koliduje z niską zabudową w mieście
– skorelować zabudowę z powstającym budynkiem działka 299 i planowanym na działce 257/2
– wieża na osi widokowej – ul. Kościuszki

UZUPEŁNIENIE Międzyzdroje 07-06-2018

Opracował
Marcin BartzDodaj komentarz

 1. Już widzę, że urosły betonowce. Początkowo miało być 10 lub 11 pięter, teraz naliczyłem 13…. Wszystko przed nami moi drodzy

  Brak głosów
  Please wait...
 2. Podobno w bardzo ciekawy i innowacyjny sposób rozwiązano miejsca postojowe na tym budowanym apartamentowcu na promenadzie z pilkarzem. Wdziecznosc mieszkancow, nagrody ministerstwa i dotacje unijne gwarantowane.

  Brak głosów
  Please wait...
 3. Propozycja Rewity jest słuszna i powinna być przyjęta. Tak na marginesie tematu zabudowy miasta i okolic , podpowiem innym, brakuje hotelu u stóp klifu. Może czyjaś kasa zatrzyma erozję klifów. OBY.

  Brak głosów
  Please wait...
 4. żeby nie wyglądało ,że tylko kwęczę i narzekam.byłam wczoraj na spacerze i naprawdę zaskoczył mnie widok osiedla z tyłu za ,,Biedronką”.pozytywnie zaskoczył.gdy już będzie skończone miasto zyska na wyglądzie.i jeszcze jedno nie słuchamy tego,co mówią ci,którzy do nas przyjeżdżają na wypoczynek.a oni mówią jednym głosem,że miasto w tym roku nie jest przygotowane,panuje chaos komunikacyjny,co z kwiatami.pochwalono siłownię na powietrzu.mnie zaś zastanawia tylko jedno,sztormy zniszczyły wydmy,tv pokazywała ruiny wydm i nagle buch! na wydmach punkty gastronomiczne,hotel? przy molo.teraz nie ma ochrony?.ten płotek to wszystko?.przez 70 lat Urząd Morski nasadzał rośliny,robił trzcinowe szachownice,a teraz już nie potrzeba ?jeśli będą po plaży chodzić strażnicy,to po co?

  Brak głosów
  Please wait...
 5. Ci, którzy przyczynili się do zniszczenia Międzyzdrojów powinni ponieść karę. My Międzyzdrojanie nie zgadzamy się na taką wysoką zabudowę, niszczenie krajobrazu, lasów, wydm, zieleni, plaż zacienionych i może jeszcze płatnych dla właścicieli apartamentowców, chaosu architektonicznego i urbanistycznego.Czy nikogo mądrego w tym Urzędzie nie ma? Brak szacunku dla mieszkańców. Liczą się tylko pieniądze i wizja unicestwienia miasteczka,które mogłoby być perełką wśród paskudnych betonowców.

  Brak głosów
  Please wait...
  • Autentyczności i spontaniczności tej wypowiedz dodaje to pisemne fredudowskie przejęzyczenie: “które mogłoby być perełką wśród paskudnych betonowców.”

   Brak głosów
   Please wait...
 6. https://youtu.be/11poWyXQFN4

  Brak głosów
  Please wait...
 7. Porządek z komara i zróbcie. Bo przez nie ludzie przestają już przyjeżdżać… A tak wogole jak sytuacja teraz wygląda… Atakują????

  Brak głosów
  Please wait...
  • W tym roku wyjątkowo mamy spokój z komarami, gdyż od początków wiosny panuje u nas susza jak na pustyni!

   Brak głosów
   Please wait...
   • Wyjątkowo wręczyła was natura susza bo tak już byście sobie nie radzili

    Brak głosów
    Please wait...
 8. Prosze panstwa,

  Jak juz nabuduja tych wiez, wiezowcow i blokow i powstanie Urysnow bis w Miedzyzdrojach to ludzie zaczna jezdzic gdzie indziej, do miejsc ktore wygladaja inaczej niz miasto z ktorego uciekli na wakacje, czyli do miejsc ktore beda wygladac jak Miedzyzdroje kiedys.

  Miasto moze sie rozwijac i budowac ale nie koniecznie tak wysoko w gore i powinno to robic przyzachowaniu pewnej spojnej koncepcji architektonicznej i wygladu. Tego ewidetnie nie ma chaosie wielkich betonowych pudel stojacych przy koszmarnych szklanych beczkach. To co powstaje jest chaosem odzwierciedlajacym chaos i brak wizji w zarzadzie miasta bo z krotkowzrocznoscia nikt jeszcze nie zobaczyl dobrej wizji przyszlosci.

  Wszystkie koszmary na ktore miasto sie do tej pory zgodzilo powinny byc zatrzymane i wycofane. Potrzebne sa referenda, protesty a jesli to nie pomoze to pozwanie zarzadu miasta do sadu.

  Brak głosów
  Please wait...
 9. Zgadzam się z Jagódką. Dlaczego nie bierzemy przykładu z podobnych niemieckich miasteczek tj. Alhbeck, Herringsdorf, Bansin. Tam jest pięknie i wysoka zabudowa jest zabroniona. Powinniśmy się starać zachować piękno naszego miasteczka i otaczającą przyrodę.Widok na przepiękne wzgórza, Woliński Park i Kawczą Górę. Czy koniecznie trzeba wszystko zniszczyć, tylko dlatego, że ktoś chce mieć zyski.

  Brak głosów
  Please wait...
  • Prosze o zainteresowanie sie uchwalanym wlasnie studium, dominantami, wydanymi juz pozwoleniami na budowe w Miedzyzdrojach – jak ma sie to do wymienionych niemieckich miasteczek. Do artykułu załączona jest mapa sytuacyjna, obrazuje ona zabudowę i wysokosci budynkow bezposrednio na wschód i południe od Rewity. Nietrudno na jej podstawie wyobrazic sobie widoki na Kawcza Górę i widoki z miasta po zakonczeniu tych inwestycji. Nietrudno sobie wyobrazić czy hotel Rewity zmieni te widoki.
   z Pozdrowieniami
   M>B

   Brak głosów
   Please wait...
   • Tak zobaczmy co nas jeszcze czeka Rewita to pikuś patrząc w niedaleko przyszłość. Las na Kwaczej już częściowo znika. Wycinane są piękne zdrowe drzewa.

    Brak głosów
    Please wait...
   • W zupełności zgadzam się z Panem M>B. Bardzo szczegółowo zapoznałam się ze studium. Zdziwiło mnie jedno. W trakcie drugiego wyłożenia na skrzyżowaniu ulic Ludowa – Promenada Gwiazd zaznaczona była dominanta w miejscu istniejącego budynku po FWP ( obecnie nieużytkowany ). W trakcie trzeciego wyłożenia dominanta zniknęła. Prawdopodobnie, na wysoki budynek, została już wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak to się ma do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy przedwojennej?

    Brak głosów
    Please wait...
    • Na chwile obecną nie mam tam obowiązujących warunków na wysoką zabudowę, jednak inwestor wystąpił o nowe warunki.
     Brak zapisu o dominancie jest wynikiem inicjatywy Radnych właśnie ze względu na min. charakter przedwojennej zabudowy tego obszaru

     Brak głosów
     Please wait...
 10. A dlaczego nie wszystkim 150 m do nieba?

  Brak głosów
  Please wait...
  • i 100% zabudowy. Tym co “umieja w rozmowy inwestor burmistrz” takie wydawane wz. W ratuszu spytaj…

   Brak głosów
   Please wait...
 11. Podstawowa sprawa. Wczasy to wypoczynek. Trawa, podwórko, gril. Czy ludzie wypoczna?

  Brak głosów
  Please wait...
  • jak w hotelu jeśli korzystasz?

   Brak głosów
   Please wait...
  • a kaszanka zapomniałeś o kaszance. Może w agroturystyce?

   Brak głosów
   Please wait...
 12. moja rodzina mieszka tu od 1951 roku,ja 60 lat,to moje ukochane miejsce na ziemi.cieszę się,że miasto się zmienia,rozwija,ale zaczynam się tu czuć obco.ten rozwój w kierunku więcej,wyżej całkowicie zmienia styl naszego MIASTECZKA.tak,tak miasteczka,bo Międzyzdroje,to miasteczko,które zaczyna aspirować do Miami.jesteśmy już teraz{a gdzie do sezonu?} niemal zakorkowani,na wjeżdzie smrodek oczyszczalni,infrastruktura trzeszczy,wszędzie budowy,ciężko przejść,przejechać jeszcze trudniej.wydmy,nasza naturalna bariera,w zaniku.więc 10 lat temu wejść nie wolno,a teraz budujemy?zgadzam się,że postępu nie można zatrzymać,ale warto się zastanowić,czy musimy aż tak bardzo gonić Miami

  Brak głosów
  Please wait...
 13. Co to za wieczne lamenty – miasteczko modrują apartamentowcami!!!Kto tak lamentuje? Wlasciciele pensjonatow sie boja konkurencji?Dlaczego Miedzyzdroje ma wygladac jak miasteczko sprzed 100 lat.Czas idzie do przodu,jest postep,sa zmiany,wies przeradza sie w miasto.Trzeba sie cieszyc ze M-je maja wziecie.Czy wczasowicze np z warszawsiego Ursynowa z wielkiej plytu tu ubolewaja ze chcieli na wies przyjechac a ich wita beton?Marudzenie ze zieleni brakuje tylko beton wyrasta?Jakas paranoja.Miasto inwestuje w zielen,M-je maja na okolo lasy,jest zielono wszedzie.Mieszakm w Anglii, tu w nadmorskich miastach nie ma wcale drzew.Ludzi z roku na rok przybywa do M-jow to trzeba ich gdzies nocowac.Dlaczego miasto ma sie nie rozwijac turystycznie?Rozumiem ze wysokie bloki przytlaczaja,moze nad sama plaza nie powinny powstawac zeby nie zacieniac ale miasto ma duze branie ,zaczyna na swiatowym poziomie wygladac i trzeba sie cieszyc.iIe ciesza sie Ci co z tego nie maja interesu.Nawet Pobierowo juz nie jest ta spokojna wsią wypoczynkowa co kiedys.Czasy sie zmieniaja.

  Brak głosów
  Please wait...
  • Rozwój miasta to nie jest przybywanie budynków i więcej kasy dla biurokratów, tylko stwarzanie godnych warunków do życia mieszkańcom. I to ich interes jest tu najważniejszy a nie przybyszów, którzy śmieją się, ze kwaterodawcy to mają u nich pracować na szmacie. Nadal jednak do dużej części mieszkańców to jeszcze nie dociera.

   Brak głosów
   Please wait...
   • Hotel to prestiż i kasa do gminy jak do ciebie nie dociera. Miejsca pracy strategia długoletnia UM? Konkurencja wymusi podwyższenie wynagrodzenia

    Brak głosów
    Please wait...
    • Żeby było wynagrodzenie musi byc obrót.

     Brak głosów
     Please wait...
 14. Podoba mi się pomysł okrągłych wież, jest to coś nowego. Dobrze żeby w Międzyzdrojach powstał taki hotel.

  Brak głosów
  Please wait...
  • Z tego co było na komisji finał sprawy bedzie w sadzie.
   Pytanie za 100 punktow:
   Gmina przegrywa sprawe kto bedzie płacił
   -Pracownik?
   -$osoba prywatna?
   Czy my mieszkancy!!
   Radni z rownowazonego rozwoju dociera to do waszych mozgow???
   Czy Wy macie swoje zdanie???

   Brak głosów
   Please wait...
   • co za bajki! marzenie niektórych ale też ich niedoczekanie!

    Brak głosów
    Please wait...
    • Może i zapłacą, może i nie? Niektórzy może wejdą w skład przyszłej rady to wielki znak zapytania? Ciekawe z której opcji, co niektórzy panowie i panie radni wyruszą????? Jest wiele tematów , które osobiście postaram się przedstawić. Czekam na spotkania wyborcze. Oj to będzie….. ? wesoło??

     Brak głosów
     Please wait...
 15. Boże to czyste szaleństwo w tych Międzyzdrojach. Czy nikt nie może tego zatrzymać? Ludzie opamiętajcie się takie małe miasteczko, które nigdy nie będzie wielkim miastem tylko rosnącym w górę. Beton jeszcze raz beton.Nie długo znikną lasy, parki i Natura 2000

  Brak głosów
  Please wait...
  • W artykule pisze ze będą drzewa. Nawet więcej niż jest teraz na tej fregacie. Widzę tutaj ze tematu nie zostawiono samemu sobie. Pas drzew wzdłuż ulicy i przy wydmach. 🙂

   Brak głosów
   Please wait...
  • Chociaż ta firma proponuje zieleń bo na innych nie widać

   Brak głosów
   Please wait...
  • Nie jestem zwolennikiem wysokiej zabudowy w Międzyzdrojach, ale skoro obok powstają juz wysokie budynki i maja to byc apartamentowce to tym bardziej popieram pomysł wybudowania hotelu o wysokim standardzie. Z niego dla miasta będzie więcej korzyści.

   Brak głosów
   Please wait...
 16. Brawa dla gościa z 09.06. o 21:55 ! Podzielam Jego zdanie w całości. Niech nas zamurują tymi niepasującymi do pozostałej zabudowy betoniakami. Przykro na to patrzeć!!!

  Brak głosów
  Please wait...
  • …kolejni spokojni aktywiści przyuwaja się łańcuchami do handwitu tej sily juz nie zatrzymacie ciezarowki czwarty dzień nie wjechaly na budowę robotnicy uwięzieni na budowie stoją na trzeciem piętrze i coś krzyczą… specjalnie dla Państwa będziemy relacjonować te wydarzenia na bieżąco….

   Brak głosów
   Please wait...
 17. Ciekawe i wygląda zgrabnie, ta wysokość nadaje smuklości. Przez te balkony jest calkem lekkie. Widać tu pomysł, nie widzę napchania metrow byle wiecej. Taka duza kawiarnia na dachu marzenie lekka bryza i można siedzieć do nocy. Położenie mają genialne to może być najlepszy hotel w miescie. Zawsze tak było ze na początku jest krzyk i krytyka a potem duma to u nas to mamy.

  Brak głosów
  Please wait...
  • To może proszę poprosić aby wybudowali pod Pani oknem, aby Pani miała widok na te “smukłe” balkony…Całkowity brak gustu

   Brak głosów
   Please wait...
 18. Nie podoba mi się .Paskudztwo .

  Brak głosów
  Please wait...
 19. KRÓTKIE OŚWIADCZENIE
  Szanowni Wszyscy.

  Wypowiadam się na tym forum pod inicjałami M>B w temacie mi znanym dobrze.
  Mam przekonanie że inteligencja i intuicja nie zawiedzie czytających w dopasowywaniu treści wypowiedzi do inicjałów piszącego.

  Z Pozdrowieniami
  dla Wszystkich
  M>B

  Brak głosów
  Please wait...
 20. Jestem za będzie konkurencja między hotelami o pracowników tym samym możliwości zarobkowania wzrosną. Miejsc pracy przybędzie i jak już widać społeczeństwo zaczyna dyktowac warunki wynagrodzenia gdyż fachowców zaczyna brakować na rynku.

  Brak głosów
  Please wait...
 21. Tak koszmarnej zabudowy nie ma chyba w żadnej miejscowości nadmorskiej.Włodarze pozwolili na umieszczanie wysokosciowców między starą zabudową. Nie dziwi mnie,że nikt nie restauruje starych budynków,których jeszcze trochę jest skoro dostaje pozwolenia na zbudowanie wieżowca.

  Brak głosów
  Please wait...
  • Absurd! Restauracja części zabytkowej nie ma nic wspólnego z terenami na których buduje się wysokościowce! Tak jest na cały świecie.

   Brak głosów
   Please wait...
  • Warto spojrzeć na mapę, pokazuje ona położenie projektowanego hotelu i oddalenie od niskiej zabudowy miasta. O zaglądaniu komus w wieszanie prania nie ma tutaj mowy. W tym miejscu od zawsze byla zabudowa hotelowa i zawsze w pierwszej lini brzegu, i zawsze jedna z najlepszych w Miedzyzdrojach- tutaj kontynuowana będzie tradycja. Warto też zapoznać się ze zlozonoscią starań Rewity o budowę hotelu w tym miejscu. Krótko – sytuacja zmieniła się w tym miejscu dynamicznie i w dosyć tajemniczych okolicznosciach, mimo tych okolicznosci nie zmienił się zamiar Rewity – budowa bardzo dobrego hotelu na najlepszej działce budowlanej w Międzyzdrojach.
   z Pozdrowieniami
   M>B

   Brak głosów
   Please wait...
   • Jakich tajemniczych? plan zagospodarowania dla sąsiadów od 50 do 150 metrów uchwalony kilka lat temu – procedura transparentna! Po drugiej stronie ulicy warunki zabudowy i pozwolenie na budowę – procedury jawne! Wy “biała plama”, teraz studium, później plan i wszystko jasne!

    Brak głosów
    Please wait...
    • na youtube poszukaj:

     Firma AMW Rewita przedstawiła swoje plany dotyczące budowy hotelu.
     Opublikowany 19 kwi 2018

     Brak głosów
     Please wait...
    • Przynajmniej w jakiejś formie próbują uzgadniać swoją koncepcję z mieszkańcami. Co prawda trochę sytuacja ich zmusza do takiego działania ale jednak fakt jest faktem.

     Pan Siemaszko mógłby również rozważyć zmienić swój projekt dopóty dopóki nie rozpoczął jeszcze budowy dwóch bloków. Tym bardziej że obie inwestycje ukształtują wizerunek Międzyzdrojów na dziesiątki lat.

     Panie M>B
     Jako firma macie wyjątkową okazję skorzystać z możliwości jakie dają dzisiejsze narzędzia komunikacji. Projektowanie sieciowe tworzą architekt koordynator czyli Pan i w zasadzie cała zainteresowana społeczność.

     W ten sposób:
     – pojawią się dodatkowe koncepcje o jakich się Panu nie marzyło
     – dopasuje Pan projekt do wyobrażeń mieszkańców

     Nie wiem czy na świecie ale w Polsce prawdopodobnie to byłby PIERWSZY projekt stworzony w ten sposób. Warunkiem w tym układzie jest pojawienie się jakiejś formy zapłaty uczestnikom i znaczących nagród/wynagrodzeń dla tych co wnieśliby największy wkład w tą inwestycje. Tak działa realpolitik. Za frajer nikt nie pracuje…

     Rozwiązanie zdobycia przychylności mieszkańców a więc zaakceptowania planu zagospodarowania odpowiedniego dla Was macie pod nosem. Szkoda byłoby nie skorzystać

     Brak głosów
     Please wait...
     • Droga do sukcesu to podjęcie działań. Kłopot polega na tym , że jeśli nie ryzykują , ryzykują jeszcze bardziej

      Brak głosów
      Please wait...
     • Oj Rafal jaka zmiana zdania w temacie zabudowy

      Brak głosów
      Please wait...
      • nie do końca… gdyby to ode mnie zależało to by większość deweloperów nie pobudowało apartamentowców przy plaży lub w samym centrum miasta. Co nie oznacza, że ich pieniędzy nie można skierować na nasze projekty?

       – Apartamentowce to są takie nadmorskie “biedaszyby” gdzie większość pracowników jest na najniższych stawkach. Zarabia tylko garstka managerów i nowi właściciele(prawie 100% to są ludzie z zewnątrz).
       – Dla nowych właścicieli w większości kupno lokali pozostanie tylko lokatą kapitału i ucieczką przed inflacją stąd kiedy nie ma sezonu to jest pełno pustostanów.
       – Poza tym zamiast otworzenia szans mieszkańcom to tworzy się im konkurencję.
       – Napchanie tylu apartamentowców jest czymś więcej niż konkurencją… Jest zabawą w demografię i zmianą etnosu lokalnej wspólnoty

       ALE!

       co do wyglądu Międzyzdrojów:
       – stara kameralna charakterystyka odeszła w niebyt za sprawą urzędasów i pytanie co z tym fantem teraz zrobić?
       – handwit ma na ukończeniu kolosa. Siemaszko ma papiery na dwie gigantyczne wieże. Z kolei rewita ma pozwolenie na ok 20 m zabudowę i to jest stan już istniejący…
       – sylwetka miasta od strony morza uległa już na papierze ogromnej zmianie. można zaklinać rzeczywistość ale to już się stało z pomocą “naszych” decydentów.
       – bloku handwita już się nie da zmienić ale można go… zasłonić 😀
       – należy zmusić rewitę do głębszej współpracy z mieszkańcami i pomóc im stworzyć możliwie najlepszy projekt. Zasadniczo nie mają wyboru. Albo zaczną współpracować albo będą musieli zadowolić się znacznie niższą zabudową czyli niższymi zyskami. wówczas być może siemaszko się opamięta i zastąpi te dwa bloki czymś bardziej ludzkim…
       – dopóty koparki nie poszły w ruch u Siemaszki to warto wpłynąć na tych dwóch deweloperów ponieważ to co wybudują pozostanie tam przez następne 50 lat i będzie albo straszyć albo cieszyć oko

       Brak głosów
       Please wait...
  • “umieszczanie wysokosciowcow między stara zabudowa”. Trafne spostrzeżenie – ale dotyczy ul. Zdrojowej. Zakład wodoleczniczy, starodzrzew, zabudowa kurortów wokoło.

   Brak głosów
   Please wait...
 22. Dość niszczenia pięknego miasteczka. Takie budynki proszę stawiać w Warszawie. Taka wysoka zabudowa powinna być zabroniona. To jest niespójne z okolicą. Od dłuższego czasu trwa niszczenie naszego miasteczka, bo liczy się tylko pieniądz. Najlepiej jak ma się kawałek gruntu to budować aż do nieba, bo się więcej zarobi. Miejsca na plaży brak, parkingów też, promenada zniszczona, okolice mola okropne……….Ludzie opamiętajcie się. Dość tych betonów………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  Brak głosów
  Please wait...
  • …zakrzyknol drugi aktywista przykuty łańcuchami do handwitu, wygląda na to ze ciężarówki jeszcze długo nie wjada na budowę, specjalnie dla Państwa na bieżąco będziemy relacjonować te wydarzenia…

   Brak głosów
   Please wait...
 23. A mnie się podoba jestem jak najbardziej na TAK !!!!!

  Brak głosów
  Please wait...
  • Też mi się ta koncepcja podoba. Jestem na tak dla hotelu a nie apartamentowca który zieje pustką jesienią i zimą.

   Brak głosów
   Please wait...
 24. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak hoteli tak
  Nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie apartamentowcom

  Brak głosów
  Please wait...
 25. Z ta wiosna i latem to mnie przekonuje. Praca by była nie tylko sezonowa i coś by się działo.

  Brak głosów
  Please wait...
 26. NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIENIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE I JESZCZE RAZ NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

  DOSC LOS ANGELES W MIESCIE WIELKOSCI ORZESZKA, LUDZIE OPAMIETAJCIE SIE

  Brak głosów
  Please wait...
  • …..krzyczy kobieta przykuta łańcuchami do handwitu a ciężarówki już trzeci dzień nie mogą wjechać na budowę….

   Brak głosów
   Please wait...
   • Nie jestem kobietą i nie krzyczę tylko stwierdzam hotel tak to przyszłość. Apartamentowcami mówię stop

    Brak głosów
    Please wait...
 27. A jaki jest orientacyjny koszt 1 m2 mieszkania/

  Brak głosów
  Please wait...
 28. Co ja bede z tego miał? Pokoje po tysiąc i wyzysk jak wszędzie? Pracownika na auto niestac a sie przelewa.

  Brak głosów
  Please wait...
  • Hotel to miejsce pracy. Gorzej z apartamentowcami. Może w końcu jakoś ta promenada będzie wyglądać przy takim zagospodarowaniu.

   Brak głosów
   Please wait...
   • Można drukować pieniądze, życie to nie praca. Chyba ze komus sie nudzi.

    Brak głosów
    Please wait...
 29. Jestem za hotelem ale nie apartamentowcu. Koncepcja po realizacji może wyglądać całkiem całkiem i fajnie wkomponowac się w otoczenie. Jestem za

  Brak głosów
  Please wait...
 30. Jak juz sie dalo zgode Handwitowi i Siemaszko na wysoka zabudowe, to faktycznie trzeba sie przychylic do propozycji Rewity.
  Razem moze to sie fajnie komponowac.

  Brak głosów
  Please wait...
 31. Dalej trwa zasłanianie morza. Co trzeba mieć w głowie, żeby wspaniałe widoki na Bałtyk tak niszczyć. Pisanie tutaj o ochronie wydmy zakrawa na skrajny cynizm… Boże! Chroń Międzyzdroje!

  Brak głosów
  Please wait...
  • Z tego co wiem Siemaszko też stoi za wydmą, tutaj też widać że stoją za koroną wydmy, wszystko jest zawsze uzgadniane z Urzędem Morskim. “skorelować zabudowę z powstającym budynkiem działka 299” – czy z oględnego na nasze dają widok na morze, bo nie sterczą przed nosem. Z miasta już rewity i tak nikt nie zobaczy – zasłonięta przez handwit.
   O właśnie handwit, i skrajny cynizm, tak jakoś się kojarzy.

   Brak głosów
   Please wait...
  • Są pewne argumenty, przed którymi wszelkie ewentualne skrupuły ustępują.
   Mówi się o nich, że lubią ciszę…

   Brak głosów
   Please wait...